Verandering in Actie

Veel effect en snel 

 • Beperkt tijdsbeslag
 • Werkt binnen bestaande structuren en systemen
 • Levert concrete resultaten 
 • Draagt bij aan de organisatiedoelstellingen
 • Past bij andere initiatieven 

Creëert veerkracht, verantwoordelijkheid en vertrouwen 

 • Inspireert tot nieuwe ideeën en initiatieven
 • Creëert blijvende oplossingen
 • Stimuleert dat mensen verantwoordelijkheid nemen
 • Maakt uw organisatie wendbaar
 • Bereidt voor op steeds weer nieuwe veranderingen

Actieve betrokkenheid van mensen  

 • Brengt mensen in hun kracht
 • Werkt bottom-up
 • Creëert en versterkt netwerken
 • Stimuleert eigenaarschap en inzet  
 • Bouwt een lerende organisatie

Verandert de cultuur 

 • Verandert relaties voor betere dienstverlening en samenwerking
 • Organisch proces, niet een programma voor cultuurverandering
 • Zorgt voor een open cultuur waarin dingen bespreekbaar zijn
 • Creëert een nieuwe manier van leiderschap