Verandering in Actie

PAST BIJ GEDRAGSGERELATEERDE VRAAGSTUKKEN

Vraagstukken die vragen om sociale verandering of gedragsverandering:

 • weerbarstig zijn - eerdere pogingen brachten niet het gewenste resultaat
 • belangrijk en dwingend zijn, dus de moeite waard 
 • concreet en specifiek zijn
 • waarbij er binnen een afgebakende groep positieve uitzonderingen zijn
 • meetbaar zijn met veel beschikbare data
 • een moedig leider als ‘eigenaar’ hebben
 • ‘kampioenen’ hebben die willen en kunnen participeren in het proces


ER KOMEN ANTWOORDEN VOOR WEERBARSTIGE VRAAGSTUKKEN

Waarom sommige……

 • kwetsbare jongeren met moeilijkheden wel hun school afmaken?
 • multi-probleem gezinnen zich al na een één serie begeleidingsgesprekken redden?
 • politieagenten met een multiculturele achtergrond erin slagen langdurig en tot genoegen binnen het korps te opereren?
 • teams binnen het korps hun eigen diversiteit weten te benutten om betere resultaten te halen?
 • verkopers aanmerkelijk beter presteren dan collega’s met dezelfde producten en verkoopgebieden?
 • personen wel altijd werken binnen een cultuur met een gemiddeld ziekteverzuim boven 10%?
 • afdelingen in ziekenhuizen geen MSRA bacterie verspreiden?
 • gevangenissen minder geweldsdelicten en een lager ziekteverzuim onder de bewaking kennen?