Verandering in Actie

een organische aanpak

 • PD werkt middels een organisch proces dat aansluit op de praktijk (geen programma)
 • Het gaat niet om analyse en best practice
 • En het is geen expertmatige aanpak
 • PD gaat om het ontdekken van ander gedrag en dat nieuwe gedrag vervolgens toepassen in de praktijk
 • De mensen in de organisatie zelf zijn aan zet
 • Met een goede facilitator die het proces begeleidt door de goede vragen te stellen

De aanpak kent vier FASEN

 • Kies het juiste probleem, dat herkend wordt door betrokkenen
 •  Onderzoek het normale gedrag en vind de positieve uitzondering
 • Stel het afwijkende gedrag vast, op detailniveau
 • Verspreid de succesvolle praktijk door training en oefening


Elk van deze stappen bestaat uit diverse stapjes, soms achter elkaar maar ook terugkerend.

LEidende principes

 • Het is een onderzoeksproces binnen en door een groep die zich het vraagstuk en het vinden van de oplossing toe-eigent.
 • Dit betekent een vraaggestuurde aanpak. Het moet vanuit de groep komen, niet vanuit leiders of professionals.
 • "Go slow to go fast” ofwel echt tijd investeren om later tijd te winnen.
 • Stap voor stap doen wat je beoogt. Niet denken over gedrag maar uitproberen en steeds beter worden.