Verandering in Actie

Waarom verandering in actie?

Veel problemen zijn relatief makkelijk op te lossen

Veel problemen zijn beheersbaar:

 • de oplossing is evident;
 • gericht op structuur, richtlijnen en processen;
 • het einddoel is duidelijk.

Voor dergelijke problemen past een technische aanpak:

 • planmatig;
 • met sturing vanuit de top;
 • een goede analyse en planning;
 • sterk projectmanagement;
 • top-down communicatie.Andere problemen zijn complex

Sommige problemen zijn ongrijpbaar:

 • Ze spelen vaak al lange tijd;
 • Zonder duidelijke aanleiding of oplossing;
 • Ze worden beïnvloed door wat mensen doen en hebben daar andersom ook weer invloed op;
 • Oorzaak en gevolg lopen door elkaar;
 • Waarbij soms goedbedoelde maatregelen, zeker van technische aard, weer een nieuw probleem veroorzaken.


Hier past verandering in actie

Hier gaat het veel meer om het met elkaar creëren van een werkbare aanpak door:

 • Samen te kijken naar dat wat al werkt
 • Een dialoog, intern en extern, op gang te brengen
 • Mensen zich vrij laten voelen om zich uit te spreken
 • Samenwerking te stimuleren
 • Mentale simulaties te bespreken
 • Een visie te ontwikkelen
 • Scenario’s voor alternatieven uit te denken
 • Experimenten en lokale initiatieven
 • Toetsen van waarden en normen
 • Bijstellen van de identiteit en cultuur