Verandering in Actie

Waarom?

Als slimme mensen in de organisatie geen werkbare oplossing kunnen vinden, heeft u misschien een andere aanpak nodig.

Als Agile, Lean, zelforganisatie, digitale transformatie niet brengen wat u had verwacht, dan is diepgang nodig.

Als de veiligheid, gezondheid, duurzaamheid, klantgerichtheid, vraaggestuurde aanpakken en diversiteit maar niet op orde komen, dan is het aanboren van de collectieve kracht nodig.

Als uw organisatie overspoelt wordt door de continue veranderingen en dagelijkse problemen, dan is reflectie nodig.

Als uw organisatie niet in beweging komt, dan is actie nodig, verandering in actie.

Het goede nieuws

Verandering in Actie brengt u niet weer een nieuwe methode of een volgende oplossing. Het goede nieuws is namelijk dat er in uw organisatie vaak al oplossingen aanwezig zijn, of uw mensen al goede ideeën hebben. 

Wij helpen u om die verborgen oplossingen te vinden, mensen te mobiliseren en de kaders te vormen waarin oplossingen mogelijk zijn.Onze ambitie

Wij zijn gedreven om met u aan de slag te gaan om daadwerkelijke oplossingen te vinden voor lastige problemen, ‘met de overtuiging dat de tijd rijp is voor een ‘andersoortige’ aanpak. Met als kernvraag: hoe creëer je omstandigheden zodat een organisatie en de mensen daarbinnen wendbaar worden om zich steeds aan te kunnen passen aan nieuwe omstandigheden?

Wij doen dit door wat elders werkt over te nemen en aan te vullen met nieuwe inzichten en methoden.