Verandering in Actie

Wij willen graag bijdragen aan het daadwerkelijk oplossen van sociale problemen, ‘meer met minder’ en met de overtuiging dat de tijd rijp is voor ‘andersoortige’ aanpakken.

Wij doen dit volgens de Dutch Approach; dat wat elders werkt overnemen en aanvullen met nieuwe inzichten en methoden.

Josette de Goede heeft ruim dertig jaar ervaring op het snijvlak van strategie, leiderschap en verandering. Zo was ze onder andere statutair directeur executive education bij de Rotterdam School of Management, director of international affairs bij Management Center De Baak en jarenlang nationaal en internationaal actief als veranderkundige.

Thea Hazel-Stals is een resultaatgerichte change leader met 20 jaar ervaring en een excellent track record in complexe omgevingen binnen profit (industrie, energie, handel) en profit-achtige context in non-profit, gericht op concrete en zichtbare resultaten. Zij heeft ervaring met grote projecten voor transitie of opbouw van organisaties, met accent op het gebied van strategie, gedragsverandering, klantfocus en operational excellence.


Thea Hazel-Stals