Verandering in Actie

Verborgen oplossingen

 1. Positive Deviance

Change in Action werkt op basis van de in het buitenland veel gebruikte en succesvolle aanpak Positive Deviance (PD), vermengd met andere bewezen methodieken.

Deze aanpak werkt bij problemen waar velen hun tanden al op stuk gebeten hebben, maar geen blijvende oplossing vonden.

 • PD past bij problemen waarbij gedrag een belangrijke rol speelt
 • Met PD komen er antwoorden voor taaie vraagstukken


Iemand doet het al beter!

PD helpt om als groep of organisatie uit te vinden wie binnen de eigen groep lastige problemen al succesvol hebben aangepakt en HOE: de verborgen oplossingen.

In iedere organisatie of gemeenschap zijn die er namelijk: individuen of groepen die wel oplossingen hebben gevonden voor bepaalde issues, terwijl zij dezelfde randvoorwaarden hebben als anderen.

 • PD is een organische aanpak
 • PD kent vier stappen
 • PD kent een aantal principes


Zoeken naar wat nu al werkt

 • Let op! verborgen oplossingen zijn geen ‘ best practises’
 • PD helpt om de verborgen oplossingen - die vaak in hele kleine dingen zitten - te ontdekken en obstakels te verwijderen die toepassing tegenhouden.
 • De groep of organisatie gaat zelf aan de slag. Mensen leren het best wanneer zij iets zelf ontdekken.
 • PD is succesvol door goede begeleiding van dit proces.
 • Een volgende groep gaat opnieuw aan de slag om haar eigen succesvolle verborgen oplossingen te vinden.